Ptakiozdobne.pl - portal miłośników i hodowców drobiu i pktaków ozdobnych
 
lub
Ptaki ozdobne » Hodowla » Hodowla Indyków » Temperatura i wilgotność indycznika

Informacje i porady:

Gatunki i rasy:

Indeksy:

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Nasza hodowla

Temperatura i wilgotność indycznika

Indyk
Indyk
     Każdy hodowca indyków, powinien zdawać sobie sprawę, że kontrola oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury w indyczniku przez cały cykl produkcyjny może zapobiec powstaniu chorób i nieodpowiedniego pobierania paszy. W początkowej fazie temperatura w wychowalni indyków powinna wynosić około 25°C, zaś pod elektryczną kwoką temperatura powinna być równa 35°C. Następnie z upływem dni w odchowalni temperatura powinna być zmniejszana o 2°C, aż ostatecznie osiągnie temperaturę 18°C. Nie można doprowadzić do przegrzania piskląt, jeśli jednak do tego dojdzie, możemy to wywnioskować z ich zachowania, ponieważ mają wtedy niechęć do picia, brak apetytu, nie ruszają się zbyt dużo, zieją, mają widoczny biały gęsty kałomocz.

     Osobniki dorosłe także źle znoszą stale wahającą się temperaturę, mogą wówczas mniej nieść jaj oraz ich przyrosty mogą być nie równe. Nawet starszym osobnikom w hodowli należy zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniu gdzie przebywają. Dużą konsekwencją zbyt wysokiej temperatury w indyczniku może być zakwaszenie mięśnia piersiowego, jak również jego zbyt jasna barwa.

     Utrzymanie w indyczniku odpowiedniej wilgotności jest bardzo ważne, ponieważ zbyt wysoka, bądź zbyt niska wilgotność może przyczynić się do powstawania problemów ze zdrowiem hodowanych ptaków. Optymalna wilgotność w indyczniku powinna wynosić około 65%.

     Wilgotność powietrza w indyczniku, zależy głównie od typu, sprawności i wydajności urządzeń wentylacyjnych. W warunkach zbyt niskiej wilgotności oraz wysokiej temperatury może dojść do przesuszenia się i pękania błon śluzowych, następnie pojawiają się u ptaków drobnoustroje chorobotwórcze. Nieprawidłowa wilgotność w indyczniku wiąże się z wilgotną ściółką, ponieważ zbyt wilgotna ściółka, powoduje duży wzrost wilgotności w budynku, prowadzi to do zwiększania amoniaku i siarkowodoru, ponadto wzrasta także ryzyko powstania kokcydiozy, jak także i innych pasożytów.

     Zabrudzona ściółka, brudzi skorupy jaj, upierzenie ptaków, jak również oblepia pazury ptaków. Indyki często leżą, dlatego ich kontakt z wilgotną ściółką, może przyczynić się do powstawania pęcherzy piersiowych oraz wad nóg, co bardzo obniża ich wartość poubojową. Zbyt niska wilgotność powietrza panująca w indyczniku, może prowadzić do nadmiernego zapylenia powietrza (niska wilgotność), przyczynia się także po powstawania drobnoustrojów w indyczniku.