Ptakiozdobne.pl - portal miłośników i hodowców drobiu i pktaków ozdobnych
 
lub
Ptaki ozdobne » Hodowla » Hodowla Indyków » Oświetlenie i wentylacja w indyczniku

Informacje i porady:

Gatunki i rasy:

Indeksy:

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Nasza hodowla

Oświetlenie i wentylacja w indyczniku

Indyk
Indyk
      Światło w indyczniku ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój piskląt. Młode indyczęta wymagają więcej światła na dobę i o większej intensywności. Długość sztucznego dnia świetlnego ma wpływ na ilość pobranej paszy, a więc także w pewnym stopniu ma wpływ na przyrosty. Starszym ptakom natomiast trzeba światło ograniczać. Podczas pierwszych dni życia indyków należy w hodowli stosować całodobowe oświetlenie. W czwartym lub piątym dniu intensywność oświetlenia należy zmniejszyć. Zdarzały się przypadki, że w zbyt jasnych pomieszczeniach dochodzi częściej do kanibalizmu niż w indycznikach o mniejszym nasileniu światła.

      W kolejnych dniach długość dnia świetlnego skraca się do 12-14 godz. Światło ma ogromny wpływ na kształtowanie się nieśności, ponieważ przyczynia się ono do występowania okresów reprodukcji. Długość dnia świetlnego podczas okresu nieśności indyków nie powinna ulegać zmniejszeniu. Skrócenie dnia może przyczynić się do zahamowania nieśności, bądź może spowodować przepierzenie. Po upływie kilkunastu dni od stymulacji świetlnej, rozpoczyna się nieśność, zaś w około 3 tygodniu następuje jej szczyt.

      Jeśli w indyczniku są okna, zaleca się ich wykorzystanie do odchowu ptaków. Dzień świetlny ciągły lub przerywany nie może być krótszy niż 12 godzin na dobę. W nocy w indyczniku musi panować minimalne oświetlenie w barwie czerwonej. Nasilenie oświetlenia należy regulować według zachowana ptaków. Po ukończeniu tuczu, w okresie łapania indyków do uboju, zaleca się stosowanie niebieskiego oświetlenia w indyczniku, ponieważ w niebieskim świetle ptaki gorzej widzą i łatwiej można je złapać.Dwa indyki
Dwa indyki
      Wentylacja w indyczniku zapobiega gromadzeniu się szkodliwych gazów takich jak amoniak, który doprowadza do porażenia układu oddechowego oraz nerwowego. Indyki potrzebują dużego zapotrzebowania na tlen, wydają także znaczne ilości CO2.

      W polskich fermach stosuje się zazwyczaj wentylacj grawitacyjną, działa ona na zasadzie swobodnej wymiany powietrza poprzez różnicę ciśnienia i temperatury. W wychowalni indyków niezbędna jest 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny. System wentylacji w indyczniku powinien być taki sam jak w kurniku. Należy pamiętać, że indyki są bardzo wrażliwe na przeciągi, jak również na nadmiar szkodliwych gazów (NH3), dlatego tak bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja w indyczniku. Wentylacja w pomieszczeniu w którym przebywają ptaki, jest uzależniona od ich wieku i płci. Podczas lata zapotrzebowanie na powietrze wynosi od 0,75 do 4,0 m3/h/kg masy ciała (dla ptaków do 8. tygodnia życia), zaś dla starszych indyków od 5,0 do 7,0-9,0 m3/h/kg masy ciała. Jeśli wentylacja w indyczniku nie działa odpowiednio, może skutkować to pojawieniem się nadmiernego zawilgocenia ściółki. Szybki strumień powietrza wchodzącego do pomieszczeń przez otwory nawiewne, przyczyniają się do tego, ze powietrze nie jest w stanie się odpowiednio ogrzać i zimne spada na ściółkę, powodując jej zawilgocenie.