Ptakiozdobne.pl - portal miłośników i hodowców drobiu i pktaków ozdobnych
 
lub
Ptaki ozdobne » Kanarki » Kędzierzawy północnoholenderski

Informacje i porady:

Gatunki i rasy:

Indeksy:

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Nasza hodowla

Kędzierzawy północnoholenderski

Kanarek północnoholenderski
Kanarek północnoholenderski
 • WYGLĄD
 • ROZMNŻANIE
 • Frise du Nord Holandes
        Jest to kędzierzawy kanarek o trzech zasadniczych fryzurach, jest nieco mniejszy od paryskiego trębacza.  WYGLĄD

        Podczas "roboty" całe ciało ptaka musi być ustawione prawie prostopadle do żerdzi. Nogi powinny być długie ustawione pionowo, nie podgięte. Głowa, szyja, grzbiet oraz ogon powinny znajdować się w jednej linii.

        Wielkość ptaka wynosi około 17 - 18 cm, przy czym musi zostać zachowana proporcja między wielkością tułowia i długością piór w poszczególnych fryzurach. Ptak powinien mieć smukłą sylwetkę.

        Fryzura grzbietu "płaszcz" musi być utworzona przez długie pióra pokrywowe, które opadają na boki i okrywają ramiona skrzydeł. Pośrodku grzbietu pióra powinny być rozdzielone przedziałkiem.

        Fryzura piersi "żabot" w górnej części piersi ptaka ozdobnego, pióra powinny być skierowane ku środkowi i splatają się tam końcami. Pióra bocznej części piersi muszą być stosunkowo długie, z obydwu stron schodzić ku środkowi i tam stykać się ze sobą. Fryzurę boków kanarka tworzą długie pióra, zwinięte i zachodzące na obydwa skrzydła, powinny się stykać z piórami "płaszcza". Oznacza to, iż górne części skrzydeł muszą być przykryte.

        Upierzenie brzucha kanarka powinno być gładkie, musi przylegać do ciała i nie tworzyć kędziorków. Pióra na głowie również są gładkie, dobrze przylegające. Dziób powinien być stożkowaty, mocny, ale nie potężny. Szyja kanarka jest smukła, gładko upierzona, nie może być cienka. Głowa i szyja musza harmonizować z tułowiem ptaka.

  Kanarek północnoholenderski w klatce
  Kanarek północnoholenderski w klatce
        Na ogólne wrażenie składa się zgrabna sylwetka, właściwa postawa, fryzury, kondycja, czystość oraz sposób zachowania się kanarka.  ROZMNAŻANIE

        Kanarka północnoholenderskiego nie jest trudno rozmnażać, jeśli dana hodowla jest monogamiczna. Klatka o wymiarach 60 cm x 40 cm x 40 x cm zapewnia tym kanarkom wystarczającą powierzchnię do odbycia lęgów, których w ciągu jednego roku nie powinno być więcej niż trzy. Wysiadywanie jaj trwa zazwyczaj około 14 dni. Samczyk w tym czasie przebywa wciąż w pobliżu gniazda. Starannie opiekuje się samiczką, często ją karmi. Oboje partnerzy dobrze wychowują młódki. Przez pierwsze dni pisklęta karmi wyłącznie samiczka.

  Klatka dla kanarków
  Klatka dla kanarków
        Jeżeli rodzice zgodnie współpracują w wychowie młodych, osiągają one samodzielność po upływie 25 dni. Oddzielenie młodych od rodziców musi być zawsze kontrolowane przez hodowcę, należy upewnić się czy młódki samodzielnie pobierają pokarm miękki oraz nasiona. Zbyt późne oddzielenie młodych powoduje, że rodzice wyskubują im pióra, aby wyścielić nimi gniazdo. Odbija się to niekorzystnie na późniejszym ukształtowaniu fryzury młodych ptaków. Pielęgnacja, karmienie oraz warunki utrzymywania kanarków północnoholenderskich są takie same, jak dla kanarków kolorowych.
  Skala punktowa według COM
  postawa 15
  wielkość 15
  fryzura pleców 15
  fryzura piersi 15
  fryzura boków 15
  upierzenie brzucha 5
  głowa i szyja 10
  ogólne wrażenie 10