Ptakiozdobne.pl - portal miłośników i hodowców drobiu i pktaków ozdobnych
 
lub
Ptaki ozdobne » Kaczki » Kapturnik

Informacje i porady:

Gatunki i rasy:

Indeksy:

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Nasza hodowla

Kapturnik (łać.Lophodytes cucullatus)

Gatunek ten, żyje w Ameryce Północnej, tworzy tam dwie populację -zachodnią i wschodnią. Populacja zachodnia przebywa blisko wybrzeża Oceanu Spokojnego w Kanadzie, w czasie zimy przebywa na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Populacja wschodnia gniazduje na obszarach południowo-wschodniej Kanady oraz wschodnich i południowo-wschodnich Stanów zjednoczonych. Na wybrzeżu Atlantyku i Zatoki Meksykańskiej spędza zimy.

    
Wygląd ptaka.
Samiec posiada szatę godową, czarną głowę z wydłużonymi piórami, tworzą one hełmiasty czub. Po obu stronach czuba znajduje się biała plama. Część górna szyi jest koloru czarnego, dolna zaś oraz pierś białe. Wierz upierzenia czarny z czarnobiałymi wydłużonymi piórami w tylnej części. Boki ciała brązowe, są odgraniczone od białej piersi trzema pasami: czarnym, białym i czarnym. Dziób jest wąski, hakowaty, czarny, a oczy żółte, nogi zaś ciemne, żółtobrązowe po oliwkowe.

     Samica posiada głowę brązową z zaznaczonym czubem. Upierzenie szarobrązowe. Dziób koloru czarniawego z pomarańczowożółtą krawędzią dolnej i górnej szczęki. Oczy kaczki są brązowe, nogi zaś jasne żółtobrązowe.

     Kaczor w szacie spoczynkowej jest podobny do kaczki, ale jego oczy są żółte a dziób czarny. Na grzbiecie mogą być widoczne niektóre elementy szaty godowej. Ciało długości 42-50 cm. Gatunek monotypowy.

      W okresie lęgowym zasiedla czyste wody, jeziora, strumienie w okolicy lasów, także bagna i mokradła. Zimy spędza na dużych jeziorach i ujściach rzek. Kaczki w pary łączą się zimą, a do lęgów przystępują od marca do końca kwietnia. Przeważnie gniazdują w dziupli, w pobliżu wody. Kaczka znosi od 8 do 15 jaj, które wysiaduję przez 28-30 dni. Pisklętami opiekuje się matka. Do lotu młode ptaki są gotowe miej więcej 71 dnia. Pisklęta już od pierwszego dnia potrafią łowić małe rybki. Lubią jeść także: żaby, kijanki, mięczaki, skorupiaki, nasiona i zielone części roślin. Małe kaczki są bardzo aktywne w ciągu dnia, odpoczywają na gałęziach lub skalach w zacienionych miejscach. Tworzą grupki do 15 osobników w czasie jesieni i zimy.
    
Warunki chowu i pielęgnacja.
Pielęgnacja i hodowla jest możliwa na wybiegu z innymi gatunkami, w okresie rozrodu mogą prześladować mniejsze gatunki kaczek. Kapturniki gniazdują w budkach lęgowych blisko wody. Zdarza się że znoszą jaja do gniazd innych gatunków. Łatwe do hodowli, lecz czasami problem może stanowić niepłodność. Pisklęta z inkubatora mogą być trudne w przekonaniu do pobierania pokarmu, należy im podawać wtedy ( rureczniki, rozwielitki, larwy ochotek, paszę dla piskląt i kaczek morskich). Pojemnik do chowu powinien być przykryty siatką, ponieważ małe są bardzo zwinne i ruchliwe. Pojedyncze pisklę musi być umieszczone z innym gatunkiem o tej samej wielkości. Duże kaczki żywi się : małymi rybami, krewetkami, oraz granulatem dla kaczek hodowlanych i ziarnem zbóż. Zimy znoszą bardzo dobrze na jeziorach, które są niezamarznięte.